Gravetjenester
Se våre tilbud
Ta gjerne kontakt for en avtale om gratis befaring Tomasz Kraus
90 279 545
Graving
Kraus graveservice AS utfører graving for vann og kloakk, drenering. Tilrettelegging for legging av asfalt, oppgradering av veier, transport av forskjellige masser :pukk, grus, jord,subbus etc. Graving for tilbygg/tomter , sette opp forskjellige forstøtningsmurer. Planering og opparbeidelse av gårdsplasser, samt levering og legging av ferdigplen med mer.
Drenering
Graving og legging av drenering for nye og gamle boliger, utskifting av gammel drenering rundt grunnmurer og forskjellige arealer.
Steinlegging
Vi utfører alt av steinlegging av gårdsplasser,inngangspartier,innkjørsler etc.
Trapper/murer
Vi bygger trapper og forstøtningsmurer . Støttemur kan lages av forskjellige materialer granittstein, naturstein etc. Vi sorterer og skjærer steinene for å oppnå best mulig estetisk resultat.
Skiferlegging
Vi utfører legging av skifer.
Ferdigplen
Kraus graveservice AS forbereder for legging og monterer ferdigplen.
Kantstein
Vi forbereder for legging , legger og leverer kantstein etter kundens behøv.
Pigging
Kraus graveservice AS utfører pigging av fjell for å unngå sprengingsarbeider. Vi samarbeider med sprengningsfolk som utfører det når det er nødvendig.
Belegningsstein brostein
Legging av  belegningsstein og brostein på gårdsplasser,  inngangspartier, innkjørsler etc.
Vi har gode rabatter for stein og kan levere, hvis kunden ønsker det.
Massetransport
Vi tilbyr transport av forskjellige masser f.eks: jord, sand, singel, grus, pukk og andre.
Erkjennelser
rel-1
Drenering
rel-2
Skiferlegging
rel-3
Steinlegging
REFERANSER
Se hva våre kunde mener om oss
Støttemur, ferdigplen
Veldig godt fornøyd med arbeidet som ble utført.Bra pris, kommer til å bruke de ved en senere anledning.
Belegningsstein, planering i hagen
Flinke arbeidere kom på kort varsel og fullførte oppdraget fortere enn forventet.Firmaet anbefales!
Støttemur av granittblokker
Kjempefornøyd med støttemur de utførte hos meg , resultatet ble bedre enn forventet. Dyktige folk som kommer med gode løsninger.